Vi nordmenn er et kravstort folk, og er veldig opptatt av hvilke rettigheter vi har. Slik er det, og du kan gjerne være uenig, men det er allikevel min hjertens mening.

Rettigheter. Det er et vanskelig ord, men det er på en måte veldig kraftfullt. Derfor er det litt synd at det på mange måter blir vannet litt ut. Hva snakker jeg om? Rettigheter kan gjøre oss late og sedate. Rettigheter er med på å gjøre oss kravstore. Rettigheter gjør oss kjepphøye… hvis det blir for mange av dem.

Dette er kanskje vagt så lang, men kanskje du begynner å ane hvor det er jeg skal hen. Rettigheter er noe jeg forbinder med rett til skolegang, rett til trygghet, rett til medisinsk behandling ved sykdom, rett til å stemme på hvem jeg vil og rett til å si det jeg vil. Rettigheter i Norge henger i stor grad sammen med velferd, og i Norge har vi et enormt velferdsapparat. Det er vel nesten ingen grenser for hva ‘vi her rett på’.

Vi har alle muligheter åpne for oss! Tenk på det! Fra vi er små er vi sikret skolegang, legeoppfølging, tannlegetjenester, tid hjemme med foreldrene – ja, så nær sagt alt. Vi tar dette for gitt, for dette er langt i fra situasjonen i andre land. Vi har sjansen til å skaffe oss boliger, vi kan kjøpe oss hva vi vil av ting og tang ved hjelp av lån uten sikkerhet, vi kan bygge oss eneboliger, vi kan ta høyere utdanning, vi kan gjøre hva vi vil!

En velferdstat består ikke bare av rettigheter - den består like mye av plikter

En velferdstat består ikke bare av rettigheter – den består like mye av plikter

Allikevel er ingen i verden mer syke enn oss. Allikevel har vi et velferdsbudsjett som er enormt. Allikevel finnes det fattigdom. Allikevel dropper mange ut av skolen. Det er et paradoks og noe som er vanskelig å forstå.

Min mening: med rettigheter følger også plikter. Plikt! Æsj, for et forferdelig ord. Ingen vil forplikte seg, for forpliktelse betyr ansvar, og ansvar er noe som kommer i annen rekke her til lands. Er du virkelig så syk at du ikke kan gå på arbeid i dag? Er du klar over hva det koster arbeidsgiveren din når du er borte i tre dager? I kommunal og statlig sektor gå pengene i det store sluket, men i privat sektor som for eksempel et byggefirma er dette rent tap. De må betale lønnen din samtidig som de må lønne en innleid vikar. Er du virkelig så syk at du ikke kan jobbe i dag, spør jeg? Tenk deg om, for du har også et ansvar overfor din arbeidsgiver – ikke bare rettigheter.

En klok mann fra USA, John F. Kennedy, sa i sin tid noen velvalgte ord til det amerikanske folket:

The New Frontier of which I speak is not a set of promises — it is a set of challenges. It sums up not what I intend to offer the American people, but what I intend to ask of them.

The New Frontier var et slagord som ble brukt av Kennedy om de utfordringene landet sto overfor. The New Frontier var ikke en oppsummering over hva han planla å tilby det amerikanske folk, men hva han aktet å kreve av dem.

Kennedy sa også:

And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.

Så kjære nordmann: ikke spør hva Norge kan gjøre for deg! Hva kan du gjøre for Norge?

Ubehagelig ikke sant? Vi går nå inn i tøffere økonomiske tider, og det vil kreve sin mann og sin dame i fremtiden. Den deilige og komfortable vannsengen, fylt med olje og gass, som vi har ligget å duppet i i en årrekke, har det gått hull i og den er i ferd med å tømmes.